Tekstil Atıksularının Nanofiltrasyon Membranı İle Arıtımı Sonucu Oluşan Konsantrenin Anaerobik Arıtılabilirliği


Çakmakcı M. (Executive) , Yetilmezsoy K. , Karadağ D. , Yaman F. B. , Dora B., Bali V., et al.

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: September 2013