İçme Suyu Kaynaklarına Kirletici Olarak Karışan Aromatik Bileşiklerin Ozonlama Reaksiyonu İle Parçalanma Kinetiğinin İncelenmesi


Turhan K., Uzman S.(Executive)

TUBITAK Project, 1993 - 1998

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 1993
  • End Date: January 1998