Çeşitli Biyokütle Atık Maddelerinin Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Analizi


BOLAT E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: March 2006