Antarktik Mikroalg Ekstraktı Ve Sodyum Aljinat İle Üretilen Mikrokapsüllerin Meme Kanseri Üzerindeki Antikanser Etkisinin Araştırılması Ve Paklitaksel İlacı İle İn Vitro Karşılaştırılması


Özçimen D., İnan B.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: November 2024