Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtılabilirlik Süreçlerinin Belirlenmesi


Kurt U. , Avşar Y.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: May 2012