Establishment And Challenges Of Research Unıversities In Turkey


Creative Commons License

Balyer A. (Executive), Özvural D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: December 2020

Project Abstract

Bu proje, Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin kuruluş süreçlerini ve zorluklarını incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla mevcut proje; Türkiye’de araştırma üniversitelerinin misyonlarının belirlenmesi, liderlik ihtiyaçları, finansman durumları, özerklik durumları ile fiziksel ve akademik altyapılarına ilişkin durumlarını belirlemek üzere yürütülmüştür. Araştırma nitel olarak yürütülmüş, veriler görüşme tekniği ile toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları; araştırma üniversitelerinin altyapıları tam olarak hazırlanmadan hızlı bir kararla mevcut üniversiteler arasından seçildiklerini bu nedenle de misyonlarının belirlenmesi, finansman durumları, liderlik ihtiyaçları, özerklik durumları ile fiziksel ve akademik altyapıları konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Çalışmada araştırma üniversitelerinin diğer üniversitelere kıyasla sadece % 25 oranında daha fazla akademik personel istihdam şansına sahip olmalarına dair bir fayda elde ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu proje sonucunda araştırma üniversitelerinin kurulması fikrinin daha net bir anlayışa sahip olması, planlama ve politikaların daha anlaşılır ve uygulanabilir olması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Yükseköğretim, Araştırma Üniversiteleri, Üniversiteler, Üniversite Yönetimi