Teknik Altyapı Tesisleri Yapımına Ait Usul ve Esasların Belirlenmesi


Çağdaş V. , Demir A.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2015 - 2015

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: October 2015