Tarım Ürünlerinde Ağır Metal ve Pestisit Kalıntılarının Yerinde Belirlenmesi için Pratik Sensör Geliştirilmesi


CANKURTARAN H.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2005 - 2008

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: April 2005
  • End Date: April 2008