Endemik Origanum Hypericifolium ve Kültür Ürünü Coffea Arabica Uçucu Yağ ve Ekstraktlarının C6, HepG2 ve A549 Hücre Hatları Üzerinde Sitotoksik Etkisi


ÇELİK S. (Executive), Bahar B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: July 2020