Bos taurus Enolaz Enziminin Yapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Yapısal, Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması


BALIK D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: September 2017