"Küçük Ev (Tiny House) ve Karavanlar İçin Micro Ölçüde Isıtma Sistemi ve Debi kontrolü Isıtıcı Tasarımı


Kürekci N. A., Devrim M.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: May 2023

Project Abstract

Günümüzde gittikçe rağbet gören “Küçük Ev (Tiny House)” ve “Karavan” kültüründe yaşam artmaktadır. Pandemi döneminde de salgının önlenmesi ile gelen yasaklar sebebiyle karavan taleplerinde artış gözlenmiştir. Aynı şekilde artan nüfus ile konut taleplerinde de artış görülmüştür. Yaşam alanın daralması ile alan sıkıntıları doğmuştur. Karavanın sahip olduğu kapasiteden ve artan konut sayıları ile yerleşim yerlerinin kısıtlığından dolayı konut başına düşen toplam  azaldığı için, bu yaşam alanlarında kullanılacak eşyaların ağırlık ve hacim kapasiteleri olabildiğince minimum seviyeye indirmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte son yıllarda artan enerji tüketiminin önüne geçebilmek ve “Sürdürülebilir Çevre” kapsamında bu tüketimi azaltmak için enerjinin daha verimli kullanılması gerekmektedir. Bu projenin amacı karavan ve küçük evlerde, düşük karbonlu, çevreye minimum sera gazı salımının olduğu bilimsel çevrelerce kabul edilmiş olan ve pek çok ülkede ve de Birleşmiş Milletlerce teşvik edilen LPG kullanılarak ısınma ihtiyacını karşılarken, sirkülasyon pompasının ve fanın en fazla 12 Voltla çalışabilen sistem tasarımı gerçekleştirmek olacaktır. Böylelikle hem enerji tasarrufu hem de düşük karbon salınımı ile sürdürülebilir çevre için katkıda bulunmaya öncülük edilecektir.

Tasarlanacak cihaz sonucunda bu tip ısıtıcıları yerli ve millileştirip dışa bağımlılığı azaltma yönünde tutum hedeflenmektedir.