Yeni Sentezlenen 4-Tiyazolidinon Türevlerinin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkinliklerinin Araştırılması


Alaylar B.(Executive), Turhan K. , Tuğcu F. T. , Güllüce M., Karadayı M., İsaoğlu M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: May 2021

Project Abstract

4-tiyazolidinon bileşikleri göstermiş oldukları çok çeşitli biyolojik aktiviteler ile başta tıp ve eczacılık olmak üzere çok sayıda alanda dikkatleri üzerine çekmektedir. Ticari ürüne dönüşme potansiyeli yüksek olan bu özelliklerin bir sonucu olarak bir çok yeni 4-tiyazolidinon türevi her yıl sentezlenmekte ve biyolojik aktivite yönünden incelenerek literatüre kazandırılmaktadır. Bu çalışmalarda biyoaktivite tayinlerinden önce, bileşiklerin kullanılabilirliğini belirleyen en önemli etkenlerden biri genotoksik açıdan güvenlilikleridir. Ayrıca, güvenlilikleri belirlenmiş olan yeni türevlerin antigenotoksik aktiviteler de gösterebilmesi, bu bileşiklerin genotoksik ajanlardan ve bu ajanların etkisi sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarından korunmada da kullanılabileceğine işaret etmektedir. Projemizde 10 tane yeni 4-tiyazolidinon türevi, yapılan ön çalışmalar sonucunda sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Bu bileşiklerin ileri biyoaktivite tayinleri yapılmadan önce genotoksik potansiyellerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle projemizin öncelikli amacı, yeni 4-tiyazolidinon türevlerinin genotoksik potansiyellerinin AMES/Salmonella test sistemi ile araştırılması olarak belirlenmiştir. Bu sayede, test bileşiklerinin gelecekte yapılacak ileri biyolojik aktivite tayinlerinde kullanılabilirliği belirlenmiş ve bilgiler literatüre kazandırılmış olacaktır. Yine projemiz kapsamında genotoksik potansiyeli olmadığı belirlenen bileşiklerin yapılacak antigenotoksisite testleri ile de ilk kez gen mutasyonlarına sebep olan ajanlara karşı koruyucu/önleyici potansiyelleri araştırılacaktır. Böylelikle genotoksik ajanların sebep olduğu çeşitli hastalıklardan korunmada kullanılabilecek ilaç formülasyonlarının geliştirilmesine olanak sağlayabilecek öncül bileşikler ulusal ve uluslararası literatüre kazandırılmış olacaktır.