POLİMER KOMPOZİT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ GELİŞTİRİLMESİ


Sevindir M. K.(Executive), Ağra Ö., Atayılmaz Ş. Ö., Demir H., Gemici Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2022
  • End Date: January 2024

Project Abstract

Polimer ısı değiştiricilerinde kullanılan polimer boruların ısı iletim katsayısı, metal boruların ısı iletim katsayısından çok düşük olmasına rağmen tasarım esnekliği, düşük ısıl genleşme ve kimyasal reaksiyonlara karşı yüksek direnç göstermeleri gibi özellikleri polimer ısı değiştiricilerini cazip kılmaktadır. Yapılan literatür araştırmasında, ticari polimer ısı değiştiricilerinin büyük bir çoğunluğunun korozif ortamlarda ve düşük sıcaklık uygulamalarında (buz depolama, konutlarda ve yüzme havuzlarında güneş enerjisi ile sıcak su üretimi vb.) kullanıldığı görülmüştür. Yapılan literatür ve patent araştırması sonucunda evsel soğutucular için tasarlanmış ve kullanılmakta olan polimer kompozit ısı değiştiricilerine rastlanmamıştır. Özellikle evsel tip soğutucularda çelik malzemeden imal edilen statik kondenserler kullanılmaktadır. Evsel tip soğutucuların performansı değişmeden, kondenserin polimer kompozit malzeme teknolojisi kullanılarak, maliyetinin azaltılması ve fiyat/performans oranı yüksek evsel soğutucu tasarımı gerçekleştirilecektir. Hava tarafı ısı transferinin iyileştirilmesi, akış parametrelerinin analizi ve farklı kanat geometrisi analizleri yapılacak ve optimum kondenser tipi belirlenecektir. Proje temelde deneysel ve sayısal olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Deneysel çalışmada kullanılacak statik kondenserin; polimer boru kullanarak, borular üzerine alüminyum folyo uygulaması yapılarak, borular arasına alüminyum folyo uygulaması yapılarak, borular arasına yerleştirilen alüminyum folyo üzerine panjur açılması halinde ve borular arasına yerleştirilen alüminyum folyo üzerine panjur açılmış kompozit ısı değiştiricine fan ilave edilerek ısı transfer özellikleri incelenecektir. Aynı durumlar için sayısal çalışmalar yapılarak doğrulanacak ve sayısal olarak optimizasyon çalışmaları yapılacaktır.