Flip Side of Artificial Intelligence From Human Resource Perspective


Kambur E.(Executive), Yıldırım T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: September 2023

Project Abstract

Projenin amacını insan kaynakları çalışanlarının bölümlerine güvenlerinin, yapay zekaya ilişkin tehdit algıları üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin düzenleyici rolünü ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Projenin bir diğer amacı insan kaynakları çalışanlarının işyerlerine güvenin, yapay zekaya ilişkin tehdit algısı vasıtasıyla tutum üzerindeki dolaylı etkisinde örgütsel adaletin düzenleyici etkisini araştırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda projenin örneklemini İSO 500 şirketlerinin insan kaynakları çalışanları oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde SPSS ve Process Macro paket programları kullanılacaktır. Yapılacak olan analizler neticesinde insan kaynakları çalışanlarının bölümlerine güvenlerinin, yapay zekaya ilişkin tehdit algıları üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin düzenleyici role sahip olacağı öngörülmektedir. Ayrıca insan kaynakları çalışanlarının işyerlerine güvenin yapay zekaya yönelik tehdit algısı vasıtasıyla tutum üzerindeki dolaylı etkisinde örgütsel adaletin düzenleyici bir etkiye sahip olacağı beklenmektedir. Dahası İSO 500 şirketlerinin insan kaynakları bölümü çalışanlarının yapay zekayı tehdit olarak görmeyeceği, bu teknolojinin varlığının çalışanların bölümlerine olan güveni ve adalet algılarını etkileyeceği, yapay zekanın kullanım oranının düşük olacağı da projenin beklenen sonuçları arasındadır.