Non Woven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu Ile Biyosensör Tasarımı Üretimi Ve Karakterizasyonu


Karagüzel Kayaoğlu B.(Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: December 2014