Yeşil Sentez: Azot Katkılanmış TiO2 Katalizörleri Kullanılarak Aromatik Alkollerin Güneş Işığı Altında ve Sulu Ortamda Karbonil Bileşiklerine Seçici Fotokatalitik Yükseltgenmeleri


ÇINAR Z. H.

TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2011
  • End Date: October 2014