Mikroorganizma Etkisiyle Linyitlerin Depolimerizasyonu, Sıvı Yakıt Eldesi, Oluşan Ürünlerin Yeni Kimyasal Maddeler Olarak Değerlendirilmesi, Proje No: 23-07-01-01


Derun E. , Pişkin S.(Executive), Tuğrul N. , Yakar Elbeyli İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: January 2005