Metropol Şehirlerde Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması (KEDAM- Kentsel Ekolojik Dinlenme Alan Modeli)


Hayır Kanat M. (Executive), Breuste J.

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: January 2020