KALÇA PROTEZLERİNDE SÜRTÜNMEYE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİM GÖSTEREN FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN VE GEOMETRİK ÖZELLİKLERİN ÖLÇÜM ANALİZ VE METROLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ


Sağbaş B., Yurci M. E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: May 2013