Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH ları ile karşılaştırılması


BALIK D.

TUBITAK Project, 2005 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: December 2010