Nanopartikül Temelli Potansiyometrik Sefalosporin Biyosensörü Hazırlanması ve Sefalosporin Tayininde Kullanımının Araştırılması, YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)


KARAKUŞ E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: November 2016