Toprak Nemi ve Toprak Pürüzlülüğünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin Mikrodalga Uydu Görüntüleriyle Belirlenmesi ve İzlenmesi


BALIK ŞANLI F.

TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: February 2008