Suda Çözünen Fotobaşlatıcıların Sentezi Ve UV Fotopolimerizasyon Yöntemi İle Suda Çözünen Polimerlerin Eldesi


Arsu N. (Executive), Temel İ. G., Karaca N.

TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2006
  • End Date: September 2008