Farklı sitokinin çeşitleri (BAP,TDZ ve Kinetin) ve konsantrasyonlarının lavander (Lavandula angustifolia Sevtopolis) sürgün rejenerasyonuna etkisi


Erişen S., Er S.(Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: January 2018