3 Boyutlu Biyobasım Yazıcısı İçin Hastaya Özgü Biyomedikal İskele İmplant Modellemesi ve Prototipin Üretimi


Yılmazer H., Aydoğan A.(Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: November 2019