Kutup Bölgelerinden Elde Edilen, Karışık Mikroorganizma Popülasyonlarına Sahip Örneklerden Mikroalglerin Ayrılması için Yeni Mikroakışkan Platform Tasarlanması ve Fabrikasyonu


Özçimen D. (Executive), Karacaoğlu B.

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2023
  • End Date: July 2024