Çoklu Algılama Sistemleri (LiDAR, Sayısal Kamera, GPS/IMU) ile Elde Edilen Veriler Yardımıyla Öznitelik Bilgilerinin (Bina, Bitki Örtüsü) Çıkarımı


YASTIKLI N. (Executive), UZAR DİNLEMEK A. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: January 2013