Kupol Curuflarından Aşındırıcı Malzeme Üretimi, APK Projesi (Y.T.Ü.), Proje Araştırma Elemanı, 1993-1994.


KARAASLAN A.

Other Supported Projects, 1993 - 1994

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: January 1993
  • End Date: October 1994