Bazı Salvia Türlerinde SCoT Markörler ile Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi


Erişen S., Toker A.(Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2019
  • End Date: March 2020