Plasmodium vivax Laktat Dehidrogenaz Enzimindeki Aktif Bölge Halkasının ve Kofaktör Bağlanma Bölgesinin Diğer Apicomplexan Laktat Dehidrogenaz Enzimleri İle Karşılaştırmalı Analizi


BALIK D.

2005 - 2010

  • Begin Date: January 2005
  • End Date: December 2010