Cu, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Ti Elementleriyle Oluşturulacak Yüksek Entropi Alaşım Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi ve Dislokasyon Hareketlerinin Analizi İle Geliştirilmesi


Yılmazer H., Maraşlı N., Birsen D.(Executive)

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: February 2021