Sıvı Kristal Kil Sıvı Kristal Organokil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu


Cankurtaran Ö. (Executive), Yazıcı Ö., Karaman F., Bilgin Eran B., Şakar Daşdan D., Çakar F., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: May 2015