Kromun deri atıksularından uzaklaştırılması ve geri kazanılması


Akçin G. (Executive), Çetin G., Kocaoba S.

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2005
  • End Date: April 2006