Substitue benzofenon bileşiklerinden 2-Benzoil-9H-tiyoksanten-9-on türevlerinin sentezleri.


TURGUT Z. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2008
  • End Date: July 2011