Çeşitli Türlerin Tayininde Kullanılabilecek Potansiyometrik ve Amperometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi, TUBİTAK 1001 Projesi


KARAKUŞ E.

TUBITAK Project, 2006 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2006
  • End Date: October 2009