Gıda Patojenlerinin Tesbitine Yönelik Yeni Nesil Kit Geliştirilmesi


Durak M. Z. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: December 2015

Project Abstract

Gıda kaynaklı hastalıklar 21. yüzyılda önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre gelişmiş ülkelerde gıda kaynaklı hastalıklar her yıl bir önceki yıla oranla %30’luk bir artış göstermektedir. Ülkemizde de gıda kaynaklı hastalıklara sıklıkla rastlanmaktadır. Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların hızlı tesbit edilerek, mikrobiyal gıda kaynaklı salgınların önlenebilmesi için gıdaların rutin olarak test edilerek kontrol edilmesi gerekmektedir. Gıda kontrol laboruvatuarlarında kullanılan geleneksel yöntemlerle, mikrobiyal analiz sonuçlarıın uzun zaman alması ve yüksek iş gücü gereksinimlerinden ötürü tüm dünyada daha hassas, kolay ve hızlı alternatif metod olan tanı kitleri geliştirilmiş ve insanların kullanımına sunulmuştur.