Biyomineralizasyona Model Olarak Dental Restorasyon Malzemesi Hazırlanmasında Kullanılacak Hidroksiapatit Üretimi


Kırboğa Okumuş S., Akyol E., Öner M., Doğan Aydeniz Ö.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2006 - 2010

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: May 2010