Yaygın Anyon ve Katyonlar İçin Potansiyometrik Mikro Sensör Dizilerinin Tasarımı Uygulamaları ve Kemometrik Yaklaşımlar


Işıldak İ., Andaç M.(Executive), Bal Altuntaş D.

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2007
  • End Date: April 2010