Chlorella sp. mikroalginin B. subtilis üretimi için substrat olarak kullanılabilirliğinin araştırılması


Özçimen D., Nükyen B.(Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: October 2021