Glutenin Hidrolizatının Hibrit Sistemlerle Enkapsülasyonu


Karadağ A., Çağlar N.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2022
  • End Date: September 2023