Biodiesel yakıtların bağıl su içeriğinin NOx emisyonu üzerine etkisinin deneysel incelenmesi


ÖZKAN M.

Other International Funding Programs, 2011 - 2012

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: July 2012