Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Sitokrom P450 (CYP) İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyonlarının İncelenmesi,Kırıkkale Üniversitesi BAP Projesi,Proje Yöneticisi, 2012/117.


ÇELİK S.

Other Supported Projects, 2012 - 2013

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: June 2013