SAP(super absorbent polymer) iç ve dış çapraz bağlama polimerleri sentezi, sentez prosesi optimizasyonu ve pilot ölçekte uygulanabilirliğinin sağlanması


Turhan K., Özkaya B. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2026

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2019
  • End Date: June 2026