Su ve Proses Teknolojisi için Magnetik Özellikli Mikro ve Nano Boyutlu Sorbentlerin Sentezi ve Uygulamaları


Beker Ü.(Executive), Duranoğlu Dinçer D., Küçük İ.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project
  • Begin Date: February 2008
  • End Date: February 2010