Orta Anadolu Kentlerinde Öğrenci Merkezli Sosyo-Kültürel Değişimlerin Kent Sakinleri Perspektifinden İncelenmesi


Tuncer T., İslam T. (Executive), Öztaş D.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: June 2024