Sık Görülen Bakteriyel Türlerin Tanısını Gerçekleştirmek Üzere Biyoinformatik Analizlerin Yapılması ve Kütle Spektroskopisine Dayalı Bir Panelin Gerçekleştirilmesi


BALIK D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2014
  • End Date: October 2015