Theileria annulata’nın enolaz enzimini kodlayan genin introndan arındırılarak izole edilmesi, ifadesinin yapılması ve yönlendirilmiş mutagenez ile analiz edilmesi.


BALIK D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: April 2014