Energy Efficiency Application Laboratory


Creative Commons License

Kekezoğlu B. (Executive), Durusu A., Pusat Ş., Özkaya B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Enerji verimliliği çağımızın en önemli araştırma ve uygulama konuları kapsamında yer almaktadır. Bu konuda bilgi birikimi ve yetişmiş personel ihtiyacını gidermek üzere yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından enerji verimliliği konularında sertifikasyon eğitimleri vermek üzere ilgili usul ve esaslarda belirtilen asgari koşulları sağlayan kurumlar yetkilendirme verilmektedir. Üniversitemiz de yetkilendirilmiş kurum olmak üzere girişimlere başlamış olup, verilecek eğitimler amacıyla kullanılacak enerji verimliliği uygulama laboratuvarına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştirilecek proje ile enerji verimliliği uygulama laboratuvarında bulunan temel eksiklikler giderilecek asgari koşulları sağlayacak alt yapı tamamlanmış olacaktır. Proje sonucunda Üniversitemizin yetkilendirilmiş kurum başvurusundaki tüm gereksinimler karşılanmış ve sonucunda Bakanlığın onayı ile enerji verimliliği eğitimleri verilmeye başlanacaktır. Bu kapsamda enerji etüt-proje sertifikasyon eğitimleri ile enerji yöneticisi eğitimleri Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilebilecektir. Bunun yanında özelleşmiş konularda sertifikasyon programları düzenlenebilecektir.