Kolon kanseri dokularında yerleştiği bilinen Bacteroides fragilis'in D-laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izalasyonu ve karakterizasyonu


BALIK D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: August 2013