Yeni Nesil Euro6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma


Özkan M. (Executive)

Industrial Thesis Project, 2015 - 2017

  • Project Type: Industrial Thesis Project
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: August 2017

Project Abstract

Motorlu araçlardan yayılan zararlı gazlar insan sağlığını olumsuz etkilemekte ve çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu gazların etkilerinin azaltılması için AB ülkeleri ve diğer birçok ülke (ülkemiz de dahil) Euro emisyon standartlarına uyumlu araçlar kullanmayı şart koşmaktadır. Bu standartlara göre gazların belli limitlerde havaya salınması gerekmektedir. Euro 6 emisyon limitlerine göre kirletici emisyonların en önemli iki bileşeni azot oksitler (NOx) ve partikül madde (PM)dir. Bu projede bu iki bileşenin oluşumunda etkili olan parametrelerin ters ilişkide olduğu kabul edilecek ve her iki değerin aynı anda düşürülmesi için stratejiler geliştirilecektir.